eBooks

Tweede hands software, tweede hands iTunes bestanden, en nu ook tweede hands eBooks. Het lijkt een niet te stuiten ontwikkeling.

 

Eerst hadden we de verkoop van tweede hands software in het UsedSoft-arrest van het HvJEU. Kortweg: (bepaalde) software licenties kunnen tweede hands worden doorverkocht. In de V.S. is geoordeeld dat de handel in tweede hands iTunes bestanden niet door de beugel kan (Columbia/Redigi-zaak). In Nederland staat nu de deur open voor handel in tweede hands eBooks.

 

In het kort geding Vzgr Rb Amsterdam 21 juli 2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 (NUV/Tom Kabinet) is het gevorderde verbod op verkoop van tweede hands eBooks afgewezen. Daarbij wordt zwaar geleund op het UsedSoft-arrest. Er zijn deels verschillende juridische regimes van toepassing op software en eBooks. Ook is het systeem van Tom Kabinet, die tweede hands eBooks aanbiedt, niet hetzelfde als dat van UsedSoft. Niettemin acht de Voorzieningenrechter deze verschillen niet doorslaggend.

 

In r.o. 4.10 overweegt de rechter niet valt uit te sluiten dat het UsedSoft-arrest een ruimere strekking heeft en zich niet beperkt tot de verhandeling van software. Het standpunt van Tom Kabinet wordt verdedigbaar geacht, en het gevorderde verbod wordt geweigerd.

 

Recent is een artikel verschenen in IER waarin de Redigi-zaak over handel in tweede hands iTunes bestanden wordt geanalyseerd naar Nederlands recht. Het is een fascinerende ontwikkeling, en mijns inziens is het niet te vraag of, maar wanneer het licht ook daarvoor op groen gaat.

GIBSON EXPLORER GEDEPONEERD ALS VORMMERK

Gibson_explorer

Het bekende gitaarmerk Gibson heeft een 3-D merk gedeponeerd voor de Explorer. Merkengemachtigde Marten Bouma maakte mij hierop attent. Het depot is opvallend omdat de futuristisch ogende gitaar al vanaf de 60-er jaren op de markt is. Waarom zou Gibson deze vorm nu alsnog willen beschermen? En waarom met een vormmerk ?

 

Gibson heeft het merk gedeponeerd in klasse 9 (voor diverse apparaten), 15 (muziekstrumenten) en – en dat is opvallend – in klaar 28 voor (o.a.) sportartikelen, visgerei en zwemuitrusting. Met de Explorer kan je kennelijk veel meer dan alleen gitaarspelen !

 

Het had wellicht meer voor de hand gelegen om een model te deponeren in plaats van een 3-D merk. Echter, voor een modelrecht is vereist dat het model nieuw is. Dat is het natuurlijk allang niet meer, want de Explorer is al vanaf de jaren 60 op de markt, zodat registratie van een modelrecht niet mogelijk is.

 

Bescherming van de vorm van een gitaar met een 3D merk lijkt niet eenvoudig. De vormgeving is grotendeels ingegeven door technisch bepaalde elementen, waaronder de bespeelbaarheid en de klank. Daarnaast lijkt de vorm bepalend voor de wezenlijke waarde van de gitaar. Dergelijke merken zijn van bescherming uitgesloten. Niettemin heeft het OHIM het vormmerk niet geweigerd op absolute gronden. Er is echter wel oppositie aangetekend door een andere merkhouder. Wordt vervolgd.

 

 

NOGMAALS WK 2014 IN DE KROEG

In IEF nr 13980 heb Ik heb de vraag aan de orde gesteld of de heffing van Videma voor het kijken naar het WK 2014 in de kroeg niet te hoog is. In zijn reactie in IEF 13986 schrijft Martin Hemmer het te kort door de bocht te vinden, omdat voor publieke uitzending van het programma toestemming dient te worden verkregen van, en betaald dient te worden aan de lokale uitzendorganisatie.

 

Waar het echter om gaat, is dat het hoofdbestanddeel van het programma bestaat uit de beelden van de wedstrijd, en die zijn nu juist vrijgegeven door de auteursrechthebbende. De vergoeding waar Videma aanspraak op maakt, kan dus niet op dat hoofdbestanddeel betrekking hebben. In dat kader heb ik de vraag aan de orde gesteld of de vergoeding wel passend is, onder verwijzing naar r.o. 108 en 109 van het Premier League arrest.

 

.Het is aan de auteursrechthebbende om te bepalen of hij het verbodsrecht in bepaalde gevallen wel of niet wenst uit te oefenen. FIFA heeft als auteursrechthebbende op de beelden duidelijk aangegeven het verbodsrecht niet uit te oefenen voor kijken in de kroeg. Dat betekent dat geen toestemming vereist is voor vertoning van de beelden. Nu geen toestemming vereist is voor de filmbeelden, is de basis voor de aanspraak op betaling van een vergoeding ten aanzien van die filmbeelden komen te vervallen.

 

De uitzendingen van NOS bestaan uit meer dan alleen de filmbeelden van de wedstrijden. De NOS verzorgt de voorbeschouwing, het commentaar en de nabeschouwing, die in combinatie met de beelden van de wedstrijd worden uitgezonden. Een kroeg die de uitzinding van dat programma wenst te vertonen, zal daarvoor toestemming moeten vragen, zo staat ook vermeld in de FAQ’s bij het FIFA reglement. Videma verleent die toestemming tegen betaling en berekent daarbij het volle pond. Dat lijkt mij niet passend.

 

Aan het slot van zijn reactie haalt Martin Hemmer nog aan dat er sprake is van een nieuw publiek bij uitzending in de kroeg. Op zichzelf is het juist dat bij openbaarmaking in de kroeg sprake is van een nieuw publiek. Echter, ten aanzien van de filmbeelden van de wedstrijden heeft FIFA al rekening gehouden met het publiek in de kroeg, door expliciet te bepalen dat voor die openbaarmaking geen toestemming vereist is. Het publiek in de kroeg is dus al verdisconteerd.

Zie publicatie op IE-Forum hier.