Intellectueel Eigendomsrecht

Russchen Advocatuur houdt zich bezig met intellectueel eigendomsrecht, informatie technologie en ondernemingsrecht.

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrechten (o.a. auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modellen, octrooien) behoren vaak tot de meest waardevolle bezittingen die een bedrijf heeft. Toch krijgen deze rechten soms niet de aandacht die ze verdienen.

Vaak kan de juridische positie fors versterkt worden door alert te zijn en de mogelijkheden optimaal te benutten. Russchen Advocatuur kan u daarbij van dienst zijn. Veel bedrijven worden min of meer overvallen wanneer ze geconfronteerd worden met een inbreuk. Vrijwel ieder bedrijf moet vroeg of laat strijden voor zijn naam. Het is verstandig om je daar goed op voor te bereiden.

Rechten dienen gehandhaafd te worden, en daarvoor is een uitgebreid juridisch instrumentarium voor handen. Bij procedures over handhaving van intellectuele eigendomsrechten kan de verliezende partij worden veroordeeld in de volledige advocaat kosten. Die kosten zijn soms hoger dan de inzet van het geschil. Reden te meer om onnodige risico’s te voorkomen en goed beslagen ten ijs te komen.

De IP/IT praktijk bestaat uit inbreukzaken, transacties en advieswerk.

Bij inbreukzaken gaat het om schending van auteursrecht, merkenrecht, databankrechten, naburige rechten, maar ook om slaafse nabootsing, misleidende reclame, vergelijkende reclame, kaping van domeinnamen, cyber squatting, inbreuk op portretrechten, privacy en vrijheid van meningsuiting. Dit alles meestal zowel offline als online. Daarnaast hebben veel inbreukzaken een internationaal karakter, alleen al omdat internet zich niet zoveel aantrekt van de landsgrenzen.

De transactiepraktijk bestaat uit het onderhandelen van IT contracten, licenties, distributiecontracten, artiestenovereenkomsten, overdracht van rechten, en overnames waarbij IE rechten centraal staan, bijvoorbeeld bij overname van een uitgeverij, een software bedrijf of een technisch bedrijf. Bij veel transacties gaat het om een combinatie van IE en contractenrecht. Russchen Advocatuur heeft veel ervaring in huis met internationaal contracteren.

Veel werk bestaat uit advisering. Bijvoorbeeld over de  bescherming van producten, en de verbetering daarvan. Of over IP en IT aspecten bij overnames. Of over de mogelijkheden om op te treden tegen namaak producten. Ook adviseert Russchen Advocatuur andere advocatenkantoren in kwesties over intellectuele eigendomsrechten en ICT waar zij mee te maken krijgen.

Ondernemingsrecht

Bij de algemene juridische ondersteuning van ondernemingen gaat het er vooral om het voorkomen van escalatie van problemen waar een bedrijf in de praktijk mee te maken krijgt, het adviseren over de juridische aspecten van belangrijke beslissingen, ondersteuning van onderhandelingen en het optreden tegen wanbetalers.

Russchen Advocatuur onderscheid zich door de ervaring buiten de advocatuur, in het bedrijfsleven als jurist voor grote bedrijven Wegener Arcade en voor Wartsila. Met een praktische en doelgerichte aanpak kom je vaak eerder tot oplossing van problemen.

Om verantwoord een belangrijke beslissingen te nemen is het van belang om een goed beeld te hebben van de juridische risico’s van de verschillende opties. Russchen Advocatuur brengt de risico’s in kaart en ondersteunt de besluitvorming.

Voorkom procederen. Het is kostbaar, duurt lang, de uitkomst is vaak onzeker. Daarom is veel werk van Russchen Advocaten niet zozeer gericht op het voeren van procedures, maar op het voorkomen daarvan. Een succesvolle strategie kan veel kosten besparen.