Auteursrecht

In veel zaken van Russchen Advocatuur staat het auteursrecht centraal. Door het auteursrecht wordt een breed scala aan werken beschermd:

– boeken, publicaties en andere geschreven teksten

– muziek

– films

– computerprogramma

– ontwerpen

Het auteursrecht lijkt steeds verder uit te dijen. Zo is enige tijd een smaak in Nederland auteursrechtelijk beschermd geweest, maar daar heeft het Europese Hof van Justitie een einde aan gemaakt in de zaak Heks’n’kaas.

Auteursrecht is een verbodsrecht. Openbaarmaking en verveelvoudiging van een werk is voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Toestemming kan worden verleend (een licentie) en daarbij kunnen financiële voorwaarden worden gesteld. Dit is de basis van de exploitatie van auteursrechten.