Bedrijfsovername en IE-rechten

Bij het overnemen van het bedrijf zijn de rechten van intellectuele eigendom vaak cruciaal. Denk aan de handelsnaam van de onderneming, De merken die worden gevoerd. De software die wordt gebruikt. De octrooien die zijn verkregen. Deze rechten zijn in hoge mate bepalend voor de overnamesom.

Op de overname balans staan deze rechten veelal geactiveerd als immateriële vaste activa. Daaraan wordt een bepaalde waarde toegekend. Wanneer de rechten niet in handen van het bedrijf blijken te zijn, of niet volledig, dan komt de waarde op losse schroeven te staan. Beoordeling van de intellectuele eigendomsrechten van een onderneming heeft veelal directe gevolgen voor de koopsom.

Wanneer je een onderneming verkoopt, is het zaak om dat goed voor te bereiden en om de intellectuele eigendomsrechten goed te documenteren.