Bodemprocedure vs Kort Geding

Bodemprocedure is een ander woord voor de volledige procedure bij de rechtbank. Dit in tegenstelling tot de voorlopige voorziening die in kortgeding kan worden verkregen. Een bodemprocedure duurt al snel een tot anderhalf jaar.

In een gewone bodemprocedure komt de volledige bewijsvoering aan bod, dit in tegenstelling tot een kortgeding. Welke getuigen worden gehoord, deskundigen worden aangesteld enzovoorts.

Een vordering tot schadevergoeding wordt gewoonlijk niet in kortgeding ingesteld, maar in een bodemprocedure. Schadevergoeding is normaliter niet spoedeisend. Zo nodig kan in kort geding een voorschot op schadevergoeding worden gevorderd.

In zaken over intellectueel eigendomsrecht woord normaliter in kortgeding een verbod gevraagd tegen inbreuk. Daarna volgt dan een bodemprocedure schadevergoeding te vorderen. In veel gevallen blijft een bodemprocedure achterwege, omdat partijen een regeling treffen.

Daarbij speelt mee dat de kosten van een planprocedure aanzienlijk zijn.