Comparitie

Een comparitie van partijen is een zitting in een bodemprocedure die bedoeld is om de rechtbank meer informatie te verstrekken, En om te bezien of een regeling mogelijk is. Normaliter vind een comparitie plaats na de eerste schriftelijke ronde. Veel zaken worden op de comparitie geschikt. Daarbij speelt vaak een belangrijke rol hoe de comparitie is verlopen, N hoe de rechter heeft gereageerd op de stellingen van partijen, Die zoveel kansen beter kunnen inschatten. Daarbij speelt ook een rol dat verdere procedure vaak kostbare aangelegenheid is, En veel tijd en aandacht van beide partijen vergt.