Domeinnaamgeschillen

Het komt vaak voor dat een bedrijf wordt geconfronteerd met een partij die de bedrijfsnaam waarom meer van het bedrijf heeft gebruikt om een domeinnaam te registreren. Er zijn verschillende manieren om de domeinnaam in handen te krijgen

De rechtbank kan worden benaderd. Alternatief is om een procedure te beginnen volgens de geschillenregeling voor .nl domeinnamen. Een dergelijke procedure heeft lagere kosten, en is vaak verrassend effectief. De procedure heeft ook zo zijn beperkingen: er kan geen schadevergoeding worden gevorderd en ook de proceskosten kunnen niet worden verhaald.