Dwangsom

Wanneer de rechter een veroordeling uitspreekt om bijvoorbeeld een inbreuk op een merkenrecht te staken, dan kan de rechter daaraan een dwangsom verbinden. Dat wil zeggen dat de veroordeelde dit bedrag verschuldigd wordt wanneer niet aan het vonnis wordt voldaan. De dwangsom is bedoeld als stok achter de deur om het vonnis na te leven.

De dwangsom is geregeld aanleiding voor executiegeschillen, zie daarover meer.