ECEMed maakt geen inbreuk op ECEM

Bij vonnis van 26 juni 2013 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland ECEMed in het gelijk gesteld en alle vorderingen van ECEM afgewezen. De uitspraak is inmiddels gepubliceerd op IE Forum. Kern van de uitspraak is dat er geen gevaar voor verwarring is. De ondernemingen verschillen aanzienlijk en zijn actief op verschillende markten. Ook is er geen merkinbreuk. (Hoger beroep is ingesteld)

Vergoeding kosten rechtsbijstand art 6 Hnw

Op 9 mei 2012 heeft de Rechtbank Zwolle-Lelystad sector Kanton locatie Lelystad een beschikking gegeven in een procedure tot wijziging van een handelsnaam op basis van art 6 Handelsnaamwet, waarin de door ons gevorderde kostenveroordeling is toegewezen. Dat is opmerkelijk omdat art 6 Hnw niet genoemd wordt in art 1019 Rv. In artikel 6 Hnw worden regels gegeven voor de verzoekschriftprocedure tot wijziging van een handelsnaam. Inhoudelijk was het verzoek gebaseerd op art 5 Hnw, dat wel genoemd wordt in 1019 Rv.